بسیج سازندگی

ثبت نام هجرت جهادی ۹۷

شما سفیران کار و تلاش خواهید شد. وقتى شما در یک محیطى حاضر می‌شوید؛ در کویر، در کوهستان، در نقاط دور از دسترس، در میان مردم محروم مشغول کار می‌شوید، جوانى که در آن‌جاست، از شما الهام می‌گیرد و شما می‌شوید سفیر تلاش و کار و خدمت و جهاد و مجاهدت. «من احیاها فکانّما احیا النّاس جمیعا» شما دل‌ها را زنده می‌کنید؛ فایده‌ى بزرگى است. فوائد فراوانى در این کار هست. این جریان عظیم را حفظ کنید.

بیانات امام خامنه ای (مدظله العالی) در دیدار جهادگران بسیج سازندگی

درشرایط امروزی یکی از عرصه های جهاد ؛خدمت به محرومین میباشد که هجرت های جهادی نمود بارز آن است.از بررسی این بیانات درمی یابیم فلسفه ی هجرت های جهادی برمبنای خودسازی ودگرسازی بناشده است.باید توجه داشت که در هجرت های جهادی هدف فقط،محرومیت زدایی از منطقه ی مورد عمل نیست و به دنبال ارائه خدمات به اهالی منطقه نیستیم.اگر هدف محرومیت زدایی صرف باشد،در این صورت تعدادی از نهاد های دولتی که وظیفه ذاتی آنها ارائه خدمات اعم از فرهنگی ،آموزشی،عمرانی و…. است،میتوانند محرومیت زدایی را انجام دهند.در حقیقت هجرت جهادی علاوه بر این که موجب برکاتی برای اهالی منطقه است،برکاتی هم برای شرکت کنندگان دارد. می‌توان در یک کلمه گفت که مهم‌ترین هدف برگزاری هجرت های جهادی، سازندگی است. اما این عبارت توضیح دارد؛ همان‌گونه که خود جهاد توضیح دارد. آغاز این سازندگی، ساختن خود می‌باشد. به عبارتی اولین هدف هجرت جهادی خود سازی است؛ همان‌طور که برترین جهاد‌ها جهاد اکبر در معرکه نفس است. این گذر از خود و اجابت حق بزرگ‌ترین و مقدس‌ترین غنیمتی است که از این سفر برای آدمی می‌ماند. در طی این سفر، تذکر و همیاری به یکدیگر در پیمودن پلکان رشد و کمک به سایرین برای ساختن فضای فرهنگی و مذهبی محیط نیز حاصل می‌آید. در کنار این مزایا، رسالتی بر دوش جهادگران است و آن توسعه فرهنگ محرومیت زدایی در بین جوانان و ایجاد روحیه سازندگی و امید در مردم منطقه است. یکی دیگر از اهداف جهادی نیز سازندگی عمرانی، فرهنگی، علمی و بهداشتی در منطقه است. در جهادی، دانشجویان با وضعیت زندگی یک منطقه محروم کشور در ابعاد مختلف فرهنگی، اعتقادی، معیشتی و بهداشتی و … آشنا شده و از طریق تلاش مخلصانه برای سازندگی در آن منطقه در آن ابعاد، می کوشند که خود را ساخته و رضوان الهی را کسب کنند.

کمک به هجرت جهادی

الله الله فی الفقرا والمساکین فشارکوهم فی المعاشیکم

در راستای اعتلای عدالت اجتماعی ومحرومیت زدایی از کلیه برادران وخواهران فرهیخته دعوت به عمل می آید تا  کمک های نقدی وغیر نقدی (به ویژه کتاب های درسی دوره دبستان ؛راهنمایی ودبیرستان)خود را برای کمک به هجرت جهادی اهدا نمایند.

چنانچه افراد خیری را می شناسید  که توانایی مساعدت های مالی ومعنوی دارند برای شرکت در این امرخدا پسندانه دعوت به عمل آورید.مستندات هجرت جهادی برای خیرین محترم قابل ارائه می باشد.

شماره حساب :۱۸۶۶۰۴۲۰۹۹۹۷۰۵۱۰۰۱(به نام گروه جهادی وارثین)

شماره شبا:IR370630186604209997051001